Ik ben Marieke Ruinaard

Als derde kind in een ondernemersgezin ben ik opgegroeid onder een gesternte waarin ‘klaar staan voor een ander’ en ‘veranderen = bewegen’ vanzelfsprekendheden waren. Voor mij vertaalde zich dat in een rode draad in mijn studie- en loopbaankeuzes: het sociale domein.

Ik wil bijdragen aan een sociale samenleving. Een samenleving waarin oog is voor wat mensen drijft en waar adequate hulp is voor mensen die dat nodig hebben. Daar zet ik graag mijn talenten voor in: mijn analysekracht, ontwikkelkracht en schrijfkracht. Én mijn vermogen om snel aan te sluiten op wat mensen nodig hebben, ook in maatschappelijke organisaties, waar werkplezier en van betekenis willen zijn op elk niveau gekoesterd moeten worden.

Mijn persoonlijke motto is: Sta open en kom in beweging!
Mijn kernwaarden zijn: authenticiteit, empathie, openheid en betrouwbaarheid.
En hoewel zorgvuldig, betrokken en serieus, lach ik graag en veel en zoek ik de lichtheid op.