Opdrachten voor gemeenten in het sociaal domein

Er is nog veel werk aan de winkel in het sociaal domein. De transities hebben nog niet geleid tot de door velen gewenstetransformatie. Gemeenten, wijkteams en welzijns- en zorginstellingen zoeken in samenwerking met clientorganisaties naar de maatwerkoplossingen voor de problemen die burgers ervaren. Netwerk- en ketensturing zijn belangrijke concepten, maar ook ingewikkelde processen.  Hoe realiseer je nu echt de zelfsturing van burgers en professionals? Bureaucratie moet voorkomen worden. Gezond professioneel verstand blijft de basis in het werken met en voor kwetsbare mensen.  Ik ben beschikbaar als projectleider, procesmanager of kwartiermaker in het sociaal domein. Met mijn ervaring in de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties wil ik de gemeentelijke opdrachtgever graag van dienst zijn.