Wat kan ik u bieden

Mijn ambitie is om directeur/bestuurders en het managementteam te ontzorgen en te ondersteunen in de beweging die de organisatie wil maken. Als tijdelijke medereiziger zie ik snel en scherp waar zaken wel en niet stromen. Het geeft mij energie als ik vanuit mijn rol kan bijdragen aan een soepeler verloop van samenwerking en strategische processen. 

Opdrachten zijn bij mij in goede handen. Mijn denkkracht, mijn doelgerichtheid, mijn ruime ervaring en mijn kennis van het sociale domein zorgen ervoor dat mijn diensten altijd van hoog niveau zijn. Ik schakel makkelijk tussen de taal van bestuurders, beleidsmakers, toezichthouders, managers, medewerkers en cliënten. Ik ben nieuwsgierig naar drijfveren en belangen. Ik onderscheid hoofdzaken van bijzaken. Ik overzie het krachtenveld. Afspraken kom ik na.

Ik ben inzetbaar voor allerlei opdrachten op strategisch niveau. Bijvoorbeeld:

  • Inzet als interim-bestuurssecretaris, senior bestuursadviseur of hoofd beleid, bijvoorbeeld bij zwangerschapsvervanging, bij opvang langdurige ziekte, of in afwachting van de vervulling van een vacature.
  • De ontwikkeling van een strategische visie en/of beleid;
  • Het kwartiermaken voor een nieuwe samenwerking, werkwijze of koers;
  • Een analyse van een stagnerend (samenwerkings)proces en een advies over de vervolgstappen;

Zowel inhoud als vorm is bespreekbaar. Maatwerk is de basis van mijn werk. 

Mijn diensten zijn beschikbaar voor alle typen welzijns-, maatschappelijke dienstverlenings- en zorgorganisaties in het sociale domein, de ‘care’ gefinancierd uit de Wmo, de Jeugdwet of de Wlz. Daarnaast heb ik inmiddels ook ervaring opgebouwd bij woningcorporaties en het beroepsonderwijs.

Ook voor gemeenten ben ik inzetbaar. Lees hier meer

Vanzelfsprekend werk ik conform een door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst waarbij beide partijen bevestigen dat er geen sprake is van een gezagsrelatie en afspraken maken over afstemming, uitvoering, resultaten en aansprakelijkheid.

Referenties

Margje Mahler
(Lid Raad van Bestuur van Zorggroep Apeldoorn e.o.)

Marieke is een ontzettend prettige sparringspartner, die strategie en processen in lijn brengt, altijd in verbinding blijft en vanuit betrokkenheid, ervaring en expertise structureert. Met altijd het beter achterlaten van de organisatie en de mensen als uitgangspunt. Lees de volledige referentie.

Franck Storm
(directeur-bestuurder ZVH, woningcorporatie Zaandam)

Marieke is een zeer ervaren bestuurssecretaris, toegewijd, pro actief en een goede schrijver. Verbinder en structurerend binnen de organisatie. Ze vindt makkelijk haar weg en wordt ook makkelijk gevonden.  Lees de volledige referentie

Artie van Tuijn
(voorzitter RIBW Alliantie)

Het was een groot genoegen om met Marieke samen te werken. Ongelofelijk hoe accuraat Marieke de vele en uiterst gevarieerde dossiers opgepakt en verder uitgewerkt heeft. Lees de volledige referentie