Wat kan ik u bieden

Mijn ambitie is om directeur-bestuurders en het MT te ontzorgen en te ondersteunen in de beweging die de organisatie wil maken. Ik weet dat er naar gemeenten soms snel geschakeld moet worden. Opdrachten zijn bij mij in goede handen. Mijn denkkracht, mijn doelgerichtheid, mijn ruime ervaring en mijn kennis van het sociale domein zorgen ervoor dat mijn diensten altijd van hoog niveau zijn. Ik schakel makkelijk tussen de taal van bestuurders, beleidsmakers, toezichthouders, managers, medewerkers en cliënten. Ik ben nieuwsgierig naar drijfveren en belangen. Ik onderscheid hoofdzaken van bijzaken. Ik overzie het krachtenveld. Afspraken kom ik na.

Ik ben inzetbaar voor allerlei opdrachten op strategisch niveau. Bijvoorbeeld:

  • De ontwikkeling van een strategische visie en/of beleid;
  • Het kwartiermaken voor een nieuwe samenwerking, werkwijze of koers;
  • Een analyse van een stagnerend proces en een advies over de vervolgstappen;
  • Het opstellen van een position paper: hoe staan we in de markt, wat is onze visie op ontwikkelingen en wat moet (daarom) onze primaire focus zijn?;
  • Het opstellen van een projectplan, fondsaanvraag of subsidieaanvraag;
  • Etc. 

Zowel inhoud als vorm is bespreekbaar. Maatwerk is de basis van mijn werk. Zo kunt u denken aan:

  • Opdrachten op maat;
  • Een ‘strippenkaart strategische ondersteuning’, waarbij vooraf beschikbaarheid in uren wordt afgesproken en deze gedurende het jaar flexibel ingezet kunnen worden. Om inzicht te krijgen in de klantengroep en de doelen van uw organisatie ben ik bereid om bij deze contractvorm zelf een aantal uren in een ‘stage’ te investeren (nader overeen te komen);
  • Inzet als interim-secretaris, senior beleidsadviseur of hoofd beleid, bijvoorbeeld bij zwangerschapsvervanging, bij opvang langdurige ziekte, of in afwachting van de vervulling van een vacature.

Mijn diensten zijn beschikbaar voor alle typen welzijns-, maatschappelijke dienstverlenings- en zorgorganisaties in het sociale domein, de ‘care’ gefinancierd uit de Wmo, de Jeugdwet of de Wlz.

Ook voor gemeenten ben ik inzetbaar. Lees hier meer

Vanzelfsprekend werk ik conform een door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst waarbij beide partijen bevestigen dat er geen sprake is van een gezagsrelatie en afspraken maken over afstemming, uitvoering, resultaten en aansprakelijkheid.

Onze diensten met afbeeldingen

opdrachten voor gemeenten

Er is nog veel werk aan de winkel in het sociaal domein. Gemeenten en professionele instellingen zoeken in samenwerking met clientorganisaties naar de maatwerkoplossingen voor de problemen die burgers ervaren. Netwerk- en ketensturing zijn belangrijke concepten, maar ook ingewikkelde processen. Hoe realiseer je nu echt de zelfsturing van burgers en professionals? Bureaucratie moet (altijd!) voorkomen worden. Gezond (professioneel) verstand blijft de basis in het werken met en voor kwetsbare mensen.  Ik ben beschikbaar als projectleider, procesmanager of kwartiermaker in het sociaal domein. Met mijn ervaring met de dynamiek in maatschappelijke organisaties wil ik de gemeentelijke opdrachtgever graag van dienst zijn.

Referenties

Artie van Tuijn
(voorzitter RIBW Alliantie)

Het was een groot genoegen om met Marieke samen te werken. Ongelofelijk hoe accuraat Marieke de vele en uiterst gevarieerde dossiers opgepakt en verder uitgewerkt heeft. Lees de volledige referentie

Toine Schinkel
(lid College van Bestuur van COG Vallei & Gelderland-Midden)

Ik heb Marieke leren kennen als doortastend en afgewogen. Binnen de soms ogenschijnlijk tegengestelde belangen heb ik haar kundig zien manoeuvreren. Lees de volledige referentie

Aleid van den Brink
(directeur-bestuurder van Blijf Groep)

Marieke is meer dan een betrouwbare ‘ontzorger’ voor de bestuurder,  die processen soepel laat verlopen en schriftelijk productief is. Zij is een sparringpartner die altijd toegevoegde waarde levert Lees de volledige referentie