Toine Schinkel

Lid College van Bestuur COG Vallei & Gelderland-Midden

Ik heb 7 maanden mogen samenwerken met Marieke. Zij heeft in deze periode de ziektevervanging van mijn bestuursadviseur vervuld. COG is een complexe onderwijsorganisatie die, zeker voor buitenstaanders, niet altijd vlot te doorgronden is. Marieke is er echter in geslaagd in korte tijd haar rol op te pakken en is vanaf dag één productief geweest in mijn dossiers. In korte tijd was zij bekend met de sleutelspelers in de organisatie en daarbuiten. Ik heb Marieke leren kennen als doortastend en afgewogen. Binnen de soms ogenschijnlijk tegengestelde belangen heb ik haar kundig zien manoeuvreren. Marieke is in haar periode bij COG een bekend gezicht geworden bij de directies en bij de verschillende medezeggenschapsorganen. Naast haar werk als bestuursadviseur heeft ze op een aantal momenten ook procesondersteuning geleverd voor directies, heeft zij overleggen met vakbonden helpen voorbereiden en scrumsessies over de herinrichting van de ondersteunende diensten voorbereid. Verder heb ik haar leren kennen als iemand die kritisch is naar haar eigen producten en eenvoudig kritiek van anderen kan omzetten in verbetering van product of dienst. In onze periode van samenwerking heb ik haar als loyaal én kritisch ervaren, in de goede zin van het woord. Ze schuwt het debat niet, maar weet haar argumenten altijd genuanceerd voor het voetlicht te brengen.