eerdere opdrachten

oktober 2018 t/m juni 2019

Bestuurssecretaris a.i. bij RIBW K/AM - ondersteuning van de Raad van Bestuur en het management, specifiek gericht op organisatieontwikkeling en de verbinding van de hulpverleningsvisie met de organisatiestrategie: o.a. door het organiseren van dialogen, uitwerken stappenplan, aanpassing van de overlegcyclus en ontwikkeling monitoringsinstrument. Opstellen profiel bestuurssecretaris.

september 2018 t/m mei 2019

Kwartiermaker landelijk netwerk sociale inclusie en participatie

in opdracht van de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie zet ik het landelijk netwerk sociale inclusie en participatie in de startblokken door de organisatie van twee grote bijeenkomsten en scenario's te ontwikkelen over de governance- en contributiestructuur. Uiteindelijk leidde dit tot het besluit om te fuseren tot de huidige brancheorganisatie Valente.

maart t/m september 2018

Interim-bestuurssecretaris RIBW-alliantie - De RIBW-alliantie was een koepelorganisatie voor 21 RIBW-instellingen uit heel Nederland. Ik verving de bestuurssecretaris tijdens haar zwangerschapsverlof. Veel geleerd van de Haagse belangenbehartiging waar ik verantwoordelijk voor was.

april 2017 t/m januari 2018

Interim-bestuursadviseur CvB Christelijke Onderwijs Groep Ede (VO/MBO) - Het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijsgroep Ede zocht ter ziektevervanging een interim-bestuursadviseur en rechterhand ter ondersteuning van de portefeuille bedrijfsvoering (HRM, Financien, Huisvesting, Marketing en Communicatie). Ik kreeg daarmee een mooie blik in de wereld van het beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. Onderwerpen waaraan ik heb bijgedragen zijn: de herijking van de ondersteunende processen, nieuw innovatiebeleid voor en door docenten, het behalen van een overeenkomst met vakbonden over het sociaal plan.

november 2016 t/m maart 2017

Kwartiermaker Alliantievorming voor Emancipator Emancipator is een jonge en sympathieke pioniersorganisatie voor mannenemancipatie, die leeft van projectsubsidies. Het Ministerie van OC&W, directie Emancipatie, heeft voor 2017-2022 een nieuwe subsidieregeling opgesteld die het mogelijk maakt om als instelling voor 5 jaar een subsidie aan te vragen. Dat zou rust brengen. Mijn opdracht was om de mogelijkheden voor alliantievorming te verkennen, een alliantie onder leiding van Emancipator te vormen en samen met de alliantiepartners een Theory of Change op te stellen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opstellen van de subsidie-aanvraag.