Recente opdrachten

maart t/m september 2018

Interim-bestuurssecretaris RIBW-alliantie

De RIBW-alliantie is een koepelorganisatie voor 22 RIBW-instellingen uit heel Nederland. Ik vervang de bestuurssecretaris tijdens haar zwangerschapsverlof. Er spelen veel ontwikkelingen: het Ministerie van VWS is bezig met een Meerjarenagenda Beschermd Wonen en de RIBW-alliantie is samen met de Federatie Opvang en GGZ-Nederland bezig aan de opbouw van het landelijk Netwerk Sociale Inclusie en Participatie. Mooi om een bijdrage te kunnen leveren!

april 2017 t/m januari 2018

Interim-bestuursadviseur CvB Christelijke Onderwijs Groep Ede (VO/MBO)

Het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijsgroep Ede zocht ter ziektevervanging een interim-bestuursadviseur en rechterhand ter ondersteuning van de portefeuille bedrijfsvoering (HRM, Financien, Huisvesting, Marketing en Communicatie). Een kolfje naar mijn hand! Met veel plezier vervulde ik deze interim-functie en krijg daarmee een mooie blik in de wereld van het beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. Bovendien een organisatie werkend vanuit de visie 'terug naar de bedoeling' van Wouter Hart, dat ik ken uit het sociale domein. Mooi om de vertaling hier te zien! Onderwerpen waaraan ik heb bijgedragen zijn: de herijking van de ondersteunende processen, nieuw innovatiebeleid voor en door docenten, het opstarten van de samenwerking tussen bedrijfsleven en het (nieuwe) Technovacollege voor de invulling van de innovatieve ruimte, versterking/verbetering medezeggenschapsstructuur en het behalen van een overeenkomst met vakbonden over het sociaal plan.

november 2016 t/m maart 2017

Kwartiermaker Alliantievorming voor Emancipator

Emancipator is een jonge en sympathieke pioniersorganisatie voor mannenemancipatie, die leeft van projectsubsidies. Het Ministerie van OC&W, directie Emancipatie, heeft voor 2017-2022 een nieuwe subsidieregeling opgesteld die het mogelijk maakt om als instelling voor 5 jaar een subsidie aan te vragen. Dat zou rust brengen. De eisen zijn fors: de instellingssubsidie wordt alleen verstrekt als er sprake is van een ‘alliantie’ met opdrachtgever en (max. 3) opdrachtnemers. De alliantie moet in een Theory of Change aangeven op welke wijze de doelstellingen van het Ministerie behaald worden in een periode van 5 jaar. Mijn opdracht is om de mogelijkheden voor alliantievorming te verkennen, een alliantie onder leiding van Emancipator te vormen en samen met de alliantiepartners een Theory of Change op te stellen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opstellen van de subsidie-aanvraag. Een mooie, strategische opdracht!