Mijn kennis en ervaring

Mijn basis wordt gevormd door de studie Politicologie aan de Vrije Universiteit. Daar heb ik mijn generalistische blik vandaan én mijn denken in ‘doelbomen’ en ‘krachtenvelden’. Ik zie altijd context.

In 2015 heb ik de bedrijfskundige post-master ‘Strategische Innovatie in de care en cure’ aan de Radboud Management Academy afgerond. Eerder volgde ik een Leadership Program in de VS over huiselijk geweld, de leergang Professioneel Leiderschap bij Schouten en Nelissen en een opleiding tot trainer communicatieve vaardigheden waarvan ik nog steeds profijt heb als ik werksessies met managers of (staf)medewerkers begeleid.  

Bestuurssecretaris bij Blijf Groep

Van 2006 tot 2016 heb ik gewerkt bij Blijf Groep, organisatie voor hulp en opvang bij huiselijk geweld. In drie rollen: sectormanager, senior adviseur innovatie en projecten en de laatste vijf jaar als bestuurssecretaris. In deze functie was ik de rechterhand van de directeur-bestuurder en lid van het managementteam, verantwoordelijk voor strategisch beleid. Een belangrijke strategische ontwikkeling was die naar zelforganiserende teams, waarbij ik verantwoordelijk was voor het opstellen van de visie, het plan van aanpak en het inspirerend kader.

De werelden van Wmo, Veiligheid, Jeugdzorg/Jeugdhulpverlening, GGZ en Wlz zijn voor mij bekend terrein. In mijn opdracht als interim-bestuursadviseur bij de Christelijke Onderwijsgroep, zie Recente opdrachten voeg ik daar nu de wereld van onderwijs (VO en MBO) aan toe.

Andere relevante rollen en ervaring:

  • Lidmaatschap Raad van Toezicht van PuurZuid, een instelling voor ouderenzorg en maatschappelijke dienstverlening (WLZ/WMO) en nu van De Sociale Maatschap, een instelling voor maatschappelijke dienstverlening (Wmo). Ervaring met fusie;
  • Gemeentelijke ervaring bij Gemeente Amsterdam, als beleidsmedewerker verslavingszorg en coördinator van het gemeentelijk gehandicaptenbeleid;
  • Politiek-bestuurlijke ervaring als raadslid en fractievoorzitter in een deelraad in Amsterdam én als politiek assistent/rechterhand van een Wethouder van het College van B&W van Amsterdam;
  • Advieservaring als senior adviseur wonen-zorg-welzijn en participatie bij een adviesbureau voor stedelijke vernieuwing met als voornaamste opdrachtgevers gemeenten en woningcorporaties.

Ervaring vanuit vele perspectieven

Ik weet van binnenuit hoe gemeenten en politiek bestuur werken. Ik begrijp waar een Raad van Toezicht behoefte aan heeft, omdat ik er zelf in zit. De dynamiek van te vervullen wensen van cliënten, hulpverleners, managers, staf en directie is voor mij meer dan bekend. Samenwerking met ketenpartners heb ik vaak vormgegeven. Subsidies heb ik meer dan eens aangevraagd en binnengehaald, kostprijzen berekend en begrotingen opgesteld. En ik heb mij bezig gehouden met PR, communicatie en lobby.

Ik stel er eer in om mijn kennis op peil te houden. Ik houd vakliteratuur bij en bezoek regelmatig verdiepingsbijeenkomsten over het sociale domein of over governance-vraagstukken