Mijn kennis en ervaring

Mijn basis wordt gevormd door de studie Politicologie aan de Vrije Universiteit. Daar heb ik mijn generalistische blik vandaan én mijn denken in ‘doelbomen’ en ‘krachtenvelden’. Ik zie altijd context.

In 2020 behaalde ik het certificaat van de post-master Psychologie van organisatieverandering aan de Radboud Management Academy, waar ik in 2015 de bedrijfskundige post-master ‘Strategische Innovatie in de care en cure’ heb afgerond. 

Eerder volgde ik een Leadership Program in de Verenigde Staten over huiselijk geweld, de leergang Professioneel Leiderschap bij Schouten en Nelissen en een opleiding tot trainer communicatieve vaardigheden waarvan ik nog steeds profijt heb als ik werksessies met managers of (staf)medewerkers begeleid.  

Bestuurssecretaris en strategisch adviseur

De rol van bestuurssecretaris, als strategische rechterhandspositie van een bestuurder, ken ik goed door mijn jarenlange ervaring bij Blijf Groep en in recentelijke opdrachten bij o.a. Zorggroep Apeldoorn en omstreken, woningcorporatie ZVH, RIBW K/AM, en de RIBW Alliantie. Het bewaken van de governance van organisaties is in toenemende mate deel van de opdracht.  Strategie- en organisatieontwikkeling zijn evenals strategische communicatie geregeld onderdeel van mijn takenpakket. Van voorbereiden en begeleiden van werksessies tot kort en krachtig beschrijven van visie en vervolgstappen - als handreiking voor mensen die er mee aan de slag gaan. Ik heb ervaring met de ontwikkeling 'terug naar de bedoeling' in diverse organisaties. 

De werelden van Woningcorporaties, GGZ, Wlz, Wmo, Veiligheid, Jeugdzorg/Jeugdhulpverlening zijn voor mij bekend terrein. Ook heb ik een opdracht als bestuursadviseur in het MBO vervuld.

Andere relevante rollen en ervaring:

  • Lidmaatschap Raad van Toezicht van Stichting de Omslag, een Amsterdamse organisatie voor kennisdeling en makelaarschap voor initiatieven die kwetsbare mensen aan het werk helpen. Voorheen ook lid van de Raad van Toezicht PuurZuid, een instelling voor ouderenzorg en maatschappelijke dienstverlening (WLZ/WMO) en van De Sociale Maatschap, een instelling voor maatschappelijke dienstverlening (Wmo). Ervaring met fusie;
  • Gemeentelijke ervaring bij Gemeente Amsterdam, als beleidsmedewerker verslavingszorg, coördinator van het gemeentelijk gehandicaptenbeleid en senior adviseur projecten bij de Milieudienst;
  • Politiek-bestuurlijke ervaring als raadslid en fractievoorzitter in een deelraad in Amsterdam én als politiek assistent/rechterhand van een Wethouder van het College van B&W van Amsterdam;
  • Advieservaring als senior adviseur wonen-zorg-welzijn en participatie bij een adviesbureau voor stedelijke vernieuwing met als voornaamste opdrachtgevers gemeenten en woningcorporaties.

Ervaring vanuit vele perspectieven

Ik weet van binnenuit hoe gemeenten en politiek bestuur werken. Ik begrijp waar een Raad van Toezicht behoefte aan heeft, omdat ik er zelf in zit. De dynamiek van te vervullen wensen van cliënten, hulpverleners, managers, staf en directie is voor mij meer dan bekend. Samenwerking met ketenpartners heb ik vaak vormgegeven. Subsidies heb ik meer dan eens aangevraagd en binnengehaald, kostprijzen berekend en begrotingen opgesteld. En ik heb mij bezig gehouden met PR, communicatie en lobby.

Ik stel er eer in om mijn kennis op peil te houden. Ik houd vakliteratuur bij en bezoek regelmatig verdiepingsbijeenkomsten over het sociale domein of over governance-vraagstukken.