Ontwikkelkracht

klaar voor de start

Schrijfkracht

helder en overzichtelijk op papier

Analysekracht

wat wordt de koers?

Marieke Ruinaard, uw rechterhand in strategie en beleid

Directeuren en bestuurders van maatschappelijke instellingen hebben veel aan hun hoofd. Interne processen vragen veel aandacht en buiten is het speelveld dynamisch en weerbarstig. Hoe koers en positie te houden, omwille van de cliënten en de opgebouwde expertise, in tijden van personeelsschaarste? 

Hoe organiseer je strategische vernieuwing? 

Voor directeur-bestuurders is het soms lastig vernieuwing te organiseren. Dat heb ik ervaren in mijn rol als interim-bestuurssecretaris van diverse middelgrote instellingen in verschillende sectoren en als toezichthouder van kleine tot middelgrote instellingen. Managers hebben ontwikkeltaken, maar worden weggezogen in de aandacht voor het primaire proces. Medewerkers ervaren vernieuwingen vaak als opgelegd en top-down, niet van henzelf. Er is bovendien altijd gebrek aan tijd en rust, zeker in een tijd van personeelsschaarste en grote dynamiek.

Wie werkt de gedachten van bestuurders uit?

Bestuurders organiseren veelal een eigen ‘kring’ met bevriende collega-bestuurders om ontwikkelingen te duiden en hun eigen denken te stimuleren. Maar wie werkt in de eigen organisatie die gedachten nu verder uit? Wie houdt overzicht en brengt rust in de benodigde organisatieprocessen? Wie analyseert wat er precies aan de hand is, waarom een proces stagneert en doet een voorstel hoe nu verder, met oog voor de mogelijkheden van alle betrokkenen? Wie monitort en organiseert de voortdurende dialoog over de uitvoering van de strategie? Wie kan stukken schrijven die worden verwelkomd door de gemeente of de Raad van Toezicht?

Samenhang en verbinding

En bij dit alles: wie zorgt ervoor dat alle lijnen verbonden raken, van onder naar boven, van binnen naar buiten en vice versa? Met aandacht voor wat mensen in de verschillende rollen beweegt? Zodat er een mooie diamant ontstaat die van alle zijden schittert?Ik ben u graag van dienst 

Dit is precies de rol waarin ik mij helemaal senang voel. Door mijn brede werkervaring spreek ik de taal van de vele perspectieven die een directeur-bestuurder moet bedienen. Voor korte of lange opdrachten: ik kom graag in contact met u, om u als ‘rechterhand in strategie en beleid’ van dienst te zijn. 

Ook voor gemeenten ben ik inzetbaar. Lees hier meer

Referenties

Margje Mahler
(Lid Raad van Bestuur van Zorggroep Apeldoorn e.o.)

Marieke is een ontzettend prettige sparringspartner, die strategie en processen in lijn brengt, altijd in verbinding blijft en vanuit betrokkenheid, ervaring en expertise structureert. Met altijd het beter achterlaten van de organisatie en de mensen als uitgangspunt. Lees de volledige referentie.

Franck Storm
(directeur-bestuurder ZVH, woningcorporatie Zaandam)

Marieke is een zeer ervaren bestuurssecretaris, toegewijd, pro actief en een goede schrijver. Verbinder en structurerend binnen de organisatie. Ze vindt makkelijk haar weg en wordt ook makkelijk gevonden.  Lees de volledige referentie

Artie van Tuijn
(voorzitter RIBW Alliantie)

Het was een groot genoegen om met Marieke samen te werken. Ongelofelijk hoe accuraat Marieke de vele en uiterst gevarieerde dossiers opgepakt en verder uitgewerkt heeft. Lees de volledige referentie