Ontwikkelkracht

klaar voor de start

Schrijfkracht

helder en overzichtelijk op papier

Analysekracht

wat wordt de koers?

Marieke Ruinaard, uw rechterhand in strategie en beleid

Directeuren en bestuurders van zorg- en welzijnsinstellingen in het sociaal domein hebben veel aan hun hoofd. Interne processen vragen veel aandacht en buiten is het speelveld dynamisch en weerbarstig. Hoe koers en positie te houden, omwille van de cliënten en de opgebouwde expertise? 

Hoe organiseer je strategische vernieuwing? 

Voor directeur-bestuurders is het soms lastig vernieuwing te organiseren. Dat heb ik ervaren in mijn rol als bestuurssecretaris van een middelgrote instelling en als toezichthouder van kleine tot middelgrote instellingen. Managers hebben ontwikkeltaken, maar worden weggezogen in de aandacht voor het primaire proces. Stafmedewerkers hebben een goed beeld van hun eigen processen, maar zijn –in kleinere organisaties- niet gewend om overstijgend op strategisch niveau naar het gehele plaatje te kijken. Medewerkers ervaren vernieuwingen vaak als opgelegd en top-down, niet van henzelf.

Wie werkt de gedachten van bestuurders uit?

Bestuurders organiseren veelal een eigen ‘kring’ met bevriende collega-bestuurders om ontwikkelingen te duiden en hun eigen denken te stimuleren. Maar wie werkt in de eigen organisatie die gedachten nu verder uit? Wie maakt innovatieplannen concreet en schrijft de fondsaanvragen, de position papers? Wie analyseert wat er precies aan de hand is, waarom een proces stagneert en doet een voorstel hoe nu verder? Wie zorgt voor een gedegen en gedragen strategisch plan of een heldere visie op kwaliteitsbeleid? Wie kan stukken schrijven die worden verwelkomd door de gemeente of de Raad van Toezicht?

Samenhang en verbinding

En bij dit alles: wie zorgt ervoor dat alle lijnen verbonden raken, van onder naar boven, van binnen naar buiten en vice versa? Zodat er een mooie diamant ontstaat die van alle zijden schittert?Ik ben u graag van dienst 

Dit is precies de rol waarin ik mij helemaal senang voel. Door mijn brede werkervaring spreek ik de taal van de vele perspectieven die een directeur-bestuurder moet bedienen. Voor korte of lange opdrachten: ik kom graag in contact met u, om u als ‘rechterhand in strategie en beleid’ van dienst te zijn. 

Ook voor gemeenten ben ik inzetbaar. Lees hier meer

Referenties

Franck Storm
(directeur-bestuurder ZVH, woningcorporatie Zaandam)

Marieke is een zeer ervaren bestuurssecretaris, toegewijd, pro actief en een goede schrijver. Verbinder en structurerend binnen de organisatie. Ze vindt makkelijk haar weg en wordt ook makkelijk gevonden.  Lees de volledige referentie

Artie van Tuijn
(voorzitter RIBW Alliantie)

Het was een groot genoegen om met Marieke samen te werken. Ongelofelijk hoe accuraat Marieke de vele en uiterst gevarieerde dossiers opgepakt en verder uitgewerkt heeft. Lees de volledige referentie

Aleid van den Brink
(directeur-bestuurder van Blijf Groep)

Marieke is meer dan een betrouwbare ‘ontzorger’ voor de bestuurder,  die processen soepel laat verlopen en schriftelijk productief is. Zij is een sparringpartner die altijd toegevoegde waarde levert Lees de volledige referentie